‹↑›
28.01.19
E1
A1
A1
E2
A2
A2
1♣/1♦ - 1♠/1♥:
ab 6 FL mit ≥4er-/
1♣/1♦ - 1♠/1♥ - 1SA - 2♦/2♣:
ab 11 FL mit 5er-/
oder
ab 13 FL guter Fit in /
→ Partners-E1-/
NUF:
verlängert / → 5er-/
oder
guter Fit in Partners /
E3: jedes Gebot auf Zweierstufe = Minimum
E3: jedes Gebot auf Dreierstufe = Maximum